Hyundai Creta Active в Алматы

Hyundai Creta Active 1.6 л., 123 л.с., 2WD, 6МT
7 290 000 тг.
Hyundai Creta Active 1.6 л., 123 л.с., 2WD, 6АT
7 890 000 тг.
Hyundai Creta Active 1.6 л., 123 л.с., 4WD, 6МT
8 190 000 тг.
Hyundai Creta Travel 1.6 л., 2WD 1.6 л., 123 л.с., 2WD, 6AT
8 490 000 тг.
Hyundai Creta Comfort 1.6 2WD 1.6 л., 123 л.с., 4WD, 6МT
8 590 000 тг.
Hyundai Creta Comfort 2.0 2WD 2 л., 149 л.с., 2WD, 6АT
8 590 000 тг.
Hyundai Creta Travel 1.6 л., 4WD 1.6 л., 123 л.с., 4WD, 6AT
8 990 000 тг.
Hyundai Creta Travel 2.0 л., 4WD 2 л., 149 л.с., 4WD, 6AT
9 190 000 тг.